• img-book

  รองศาสตราจารย์ ดร. นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์

Sale!
ISBN: 9786168139462
รหัสสินค้า: 9786168139462 หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: , ,

หลักกฎหมายเอกเทศสัญญาลักษณะตัวแทน-นายหน้า

โดย รองศาสตราจารย์ ดร. นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์

บทนำ

 1. ลักษณะพื้นฐานของเอกเทศสัญญา
 2. ลักษณะของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเอกเทศสัญญา
 3. แนวทางการศึกษากฎหมายเกี่ยวกับเอกเทศสัญญา

ส่วนที่ 1 ตัวแทน

 • ตัวแทนทั่วไป (Agent)
 1. การเกิดขึ้นของตัวแทน และประเภทของตัวแทน
 2. ผลทางกฎหมายของสัญญาตัวแทน หรือการเกิดขึ้นของตัวแทน
 3. การสิ้นสุดของสัญญาตัวแทน
 • ตัวแทนค้าต่าง (Commission Agent)
 1. การเกิดขึ้นของตัวแทนค้าต่าง
 2. ผลทางกฎหมายของสัญญาตัวแทนค้าต่าง
 3. การสิ้นสุดของสัญญาตัวแทนค้าต่าง

ส่วนที่ 2 นายหน้า

 1. การเกิดขึ้นของนายหน้า
 2. ผลทางกฎหมายของสัญญานายหน้า
 3. การสิ้นสุดของสัญญานายหน้า

 

รายละเอียด

รหัสสินค้า9786168139462 
รูปแบบปกอ่อน
น้ำหนัก500 กรัม
จำนวนหน้า234
ขนาด18.5 x 26  ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 3 : มีนาคม 2561 (แก้ไขเพิ่มเติม)

฿ 270.00 ฿ 256.50

จำนวน:
หนังสือโดยรองศาสตราจารย์ ดร. นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทนำ

 1. ลักษณะพื้นฐานของเอกเทศสัญญา
 2. ลักษณะของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเอกเทศสัญญา
 3. แนวทางการศึกษากฎหมายเกี่ยวกับเอกเทศสัญญา

ส่วนที่ 1 ตัวแทน

 • ตัวแทนทั่วไป (Agent)
 1. การเกิดขึ้นของตัวแทน และประเภทของตัวแทน
 2. ผลทางกฎหมายของสัญญาตัวแทน หรือการเกิดขึ้นของตัวแทน
 3. การสิ้นสุดของสัญญาตัวแทน
 • ตัวแทนค้าต่าง (Commission Agent)
 1. การเกิดขึ้นของตัวแทนค้าต่าง
 2. ผลทางกฎหมายของสัญญาตัวแทนค้าต่าง
 3. การสิ้นสุดของสัญญาตัวแทนค้าต่าง

ส่วนที่ 2 นายหน้า

 1. การเกิดขึ้นของนายหน้า
 2. ผลทางกฎหมายของสัญญานายหน้า
 3. การสิ้นสุดของสัญญานายหน้า

 

รายละเอียด

รหัสสินค้า9786168139462 
รูปแบบปกอ่อน
น้ำหนัก500 กรัม
จำนวนหน้า234
ขนาด18.5 x 26  ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 3 : มีนาคม 2561 (แก้ไขเพิ่มเติม)

“หลักกฎหมายเอกเทศสัญญาลักษณะตัวแทน-นายหน้า”

There are no reviews yet.