• img-book

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวณีย์ อมรจิตสุวรรณ

Sale!
ISBN: 9786162697494
รหัสสินค้า: 9786162697494 หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: , ,

หลักกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและการพัสดุ

260 บาท โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวณีย์ อมรจิตสุวรรณ

บทคัดย่อ
ความเบื้องต้น
บทที่ 1  แนวความคิดเกี่ยวกับบริการสาธารณะ
บทที่ 2  สัญญาตามกฎหมายแพ่ง
บทที่ 3  แนวคิด ทฤษฎี และหลักกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองของต่างประเทศ
บทที่ 4  สัญญาทางปกครองไทย
บทที่  5  สัญญาของฝ่ายปกครองเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ
บทส่งท้าย  การระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : ผู่ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาวณีย์  อมรจิตสุวรรณ
รหัสสินค้า9786162697494
รูปแบบปกอ่อน
น้ำหนัก : 600 กรัม

จำนวนหน้า : 264
ขนาด18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 1 : มกราคม 2562

฿ 260.00 ฿ 234.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
  • นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายมหาชน) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • นิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 
หนังสือโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวณีย์ อมรจิตสุวรรณ
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ
ความเบื้องต้น
บทที่ 1  แนวความคิดเกี่ยวกับบริการสาธารณะ
บทที่ 2  สัญญาตามกฎหมายแพ่ง
บทที่ 3  แนวคิด ทฤษฎี และหลักกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองของต่างประเทศ
บทที่ 4  สัญญาทางปกครองไทย
บทที่  5  สัญญาของฝ่ายปกครองเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ
บทส่งท้าย  การระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : ผู่ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาวณีย์  อมรจิตสุวรรณ
รหัสสินค้า9786162697494
รูปแบบปกอ่อน
น้ำหนัก : 600 กรัม

จำนวนหน้า : 264
ขนาด18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 1 : มกราคม 2562

“หลักกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและการพัสดุ

260 บาท

There are no reviews yet.