• img-book

  ศาสตราจารย์พิเศษ ประสพสุข บุญเดช

Sale!
ISBN: 9786162697487
รหัสสินค้า:  9786162697487 หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: , ,

หลักกฎหมายครอบครัว

220 บาท โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ประสพสุข บุญเดช

บทคัดย่อ/สารบัญ
บทที่ 1  การใช้บังคับกฎหมายครอบครัว
บทที่ 2  การหมั้น
บทที่ 3  การสมรส
บทที่ 4  ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยา
บทที่ 5   ทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา
บทที่ 6  หนี้สินของสามีภริยา
ฯลฯ

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์พิเศษ ประสพสุข บุญเดช
รหัสสินค้า : 9786162697487
รูปแบบปกอ่อน
น้ำหนัก : 400 กรัม
จำนวนหน้า : 268
ขนาด : 18.5×26 
พิมพ์ครั้งที่ 19 : มกราคม  2562 

฿ 220.00 ฿ 198.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
 • นิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • เนติบัณฑิตไทย จากสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • เนติบัณฑิตอังกฤษ จากสำนักลินคลอน์อินน์ (of Lincoin’s Inn, Barrister-at Law)
ประวัติการทำงาน
 • อาจารย์ประจำโท คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2515
 • ผู้พิพากษาศาลจังหวัดตาก ปี 2518
 • ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสงขลา ปี 2526
 • ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3  ปี 2535
 • ผู้พิพากษาศาลฎีกา  2541
 • อธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ปี2542
 • ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ปี 2544
 • ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 5 ปี 2546
 • ประธานศาลอุทธรณ์ ปี 2547
 • ปัจจุบันเป็นอาจารย์พิเศษบรรยายกฎหมายครอบครัว คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
หนังสือโดยศาสตราจารย์พิเศษ ประสพสุข บุญเดช
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบัญ
บทที่ 1  การใช้บังคับกฎหมายครอบครัว
บทที่ 2  การหมั้น
บทที่ 3  การสมรส
บทที่ 4  ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยา
บทที่ 5   ทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา
บทที่ 6  หนี้สินของสามีภริยา
ฯลฯ

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์พิเศษ ประสพสุข บุญเดช
รหัสสินค้า : 9786162697487
รูปแบบปกอ่อน
น้ำหนัก : 400 กรัม
จำนวนหน้า : 268
ขนาด : 18.5×26 
พิมพ์ครั้งที่ 19 : มกราคม  2562 

“หลักกฎหมายครอบครัว

220 บาท

There are no reviews yet.