• img-book

    ธิติพล   ศรีประทักษ์ 

Sale!
ISBN: 9786164688742

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับกายวิภาค

320 บาท โดย ธิติพล   ศรีประทักษ์ 

บทคัดย่อ/สารบัญ
บรรพ 1   หลักทั่วไป
บรรพ 2   หนี้
บรรพ 3  เอกเทศสัญญา
บรรพ 4  ทรัพย์สิน
บรรพ  5  ครอบครัว
บรรพ 6  มรดก
รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : ธิติพล ศรีประทักษ์
รหัสสินค้า : 9786164688742
รูปแบบปกอ่อน
น้ำหนัก : 1050 กรัม
จำนวนหน้า :774
ขนาด : 18.5×26 
พิมพ์ครั้งที่ 2  :  มิถุนายน  2561

฿ 320.00 ฿ 304.00

จำนวน:
หนังสือโดยธิติพล   ศรีประทักษ์ 
รวมกฎหมายปกครอง ฉบับกายวิภาค
240 บาท
พิมพ์ครั้งที่ 1   :  เมษายน  2561
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับกายวิภาค
180 บาท
พิมพ์ครั้งที่ 2  : มิถุนายน  2561
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบัญ
บรรพ 1   หลักทั่วไป
บรรพ 2   หนี้
บรรพ 3  เอกเทศสัญญา
บรรพ 4  ทรัพย์สิน
บรรพ  5  ครอบครัว
บรรพ 6  มรดก
รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : ธิติพล ศรีประทักษ์
รหัสสินค้า : 9786164688742
รูปแบบปกอ่อน
น้ำหนัก : 1050 กรัม
จำนวนหน้า :774
ขนาด : 18.5×26 
พิมพ์ครั้งที่ 2  :  มิถุนายน  2561

“ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับกายวิภาค

320 บาท

There are no reviews yet.