• img-book

    รองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย

Sale!
ISBN: 9786162696930

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับใช้เรียน) <9786162696930>

โดย รองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย

อธิบายระบบประมวลกฎหมาย, การศึกษากฎหมาย, ที่มาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1-6, พร้อมสรุปประเด็นที่เป็นสาระสำคัญไว้ข้างตัวบทแต่ละมาตรา มีพื้นที่ว่างเหมาะสำหรรับจดบันทึก

ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย
รหัสสินค้า : 9786162696930
รูปแบบ : ปกแข็ง
น้ำหนัก : 1300 กรัม
จำนวน : 616
ขนาด : 26 × 18.50 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 15 : มิถุนายน 2561

฿ 420.00 ฿ 378.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ผลงานทางวิชาการ "กฎหมายมหาชนเบื้องต้น นิติปรัชญาเบื้องต้น คำอธิบายวิชากฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับใช้เรียน  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับใช้เรียน หลักรัฐธรรมนูญทั่วไป หลักกฎหมายซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้"
หนังสือโดยรองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

อธิบายระบบประมวลกฎหมาย, การศึกษากฎหมาย, ที่มาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1-6, พร้อมสรุปประเด็นที่เป็นสาระสำคัญไว้ข้างตัวบทแต่ละมาตรา มีพื้นที่ว่างเหมาะสำหรรับจดบันทึก

ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย
รหัสสินค้า : 9786162696930
รูปแบบ : ปกแข็ง
น้ำหนัก : 1300 กรัม
จำนวน : 616
ขนาด : 26 × 18.50 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 15 : มิถุนายน 2561

“ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับใช้เรียน) <9786162696930>”

There are no reviews yet.