• img-book

    ธิติพล   ศรีประทักษ์ 

Sale!

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับกายวิภาค

190 บาท โดย ธิติพล   ศรีประทักษ์ 

บทคัดย่อ/สารบาญ : 

ประมวลกฎหมาบวิธีพิจารณาความอาญา พระธรรมนูญศาลยุติธรรม และกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงเป็นกฎหมายสำคัณที่ใช้เป็นหลักในการเรียน การสอบ และการทำงานของนักกฎหมาย แต่เนื่องจากเป็นกฎหมายที่กำหนดถึงอำนาจศาลแะผู้พิพากษาในการพิจารณาพิพากษาคดี และขั้นตอนการดำเนินคดีอาญาในศาลยุติธรรม โดยใช้ถ้อยคำซึ่งเป็นวิธีปฏิบัติที่มีลักษณะเป็นการเฉพาะ จึงทำให้เกิดความยากลำบากในการศึกษาและท่องจำ ผู้เขียนเล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงจัดทำประมวลกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมา

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : ธิติพล ศรีประทักษ์
รหัสสินค้า : 9786164789777
รูปแบบปกแข็ง สันตรง
น้ำหนัก : 550 กรัม
จำนวนหน้า : 290 หน้า 
ขนาด : 14.5×21
พิมพ์ครั้งที่ 2  :  มกราคม 2562

 

฿ 190.00 ฿ 180.50

จำนวน:
หนังสือโดยธิติพล   ศรีประทักษ์ 
รวมกฎหมายปกครอง ฉบับกายวิภาค
240 บาท
พิมพ์ครั้งที่ 1   :  เมษายน  2561
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับกายวิภาค
180 บาท
พิมพ์ครั้งที่ 2  : มิถุนายน  2561
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบาญ : 

ประมวลกฎหมาบวิธีพิจารณาความอาญา พระธรรมนูญศาลยุติธรรม และกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงเป็นกฎหมายสำคัณที่ใช้เป็นหลักในการเรียน การสอบ และการทำงานของนักกฎหมาย แต่เนื่องจากเป็นกฎหมายที่กำหนดถึงอำนาจศาลแะผู้พิพากษาในการพิจารณาพิพากษาคดี และขั้นตอนการดำเนินคดีอาญาในศาลยุติธรรม โดยใช้ถ้อยคำซึ่งเป็นวิธีปฏิบัติที่มีลักษณะเป็นการเฉพาะ จึงทำให้เกิดความยากลำบากในการศึกษาและท่องจำ ผู้เขียนเล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงจัดทำประมวลกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมา

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : ธิติพล ศรีประทักษ์
รหัสสินค้า : 9786164789777
รูปแบบปกแข็ง สันตรง
น้ำหนัก : 550 กรัม
จำนวนหน้า : 290 หน้า 
ขนาด : 14.5×21
พิมพ์ครั้งที่ 2  :  มกราคม 2562

 

“ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับกายวิภาค

190 บาท

There are no reviews yet.