• img-book

    ธิติพล   ศรีประทักษ์ 

Sale!

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ฉบับกายวิภาค

240 บาท โดย ธิติพล   ศรีประทักษ์ 

บทคัดย่อ/สารบาญ : 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเป็นกฎหมายสำคัญที่ใช้เป็นหลักในการเรียน การสอบและการทำงานของนักกฎหมาย แต่เนื่องจากเป็นกฎหมายที่กำหนดถึงขั้นตอนการดำเนินคดีแพ่งในศาลยุติธรรม โดยใช้ถ้อยคำที่มีลักษณะเป็นการเฉพาะ จึงทำให้เกิดความยากลำบากในการศึกษาทำความเข้าใจและท่องจำ

ผู้เขียนเล็งเห็นปัญหาดังกล่าวจึงจัดทำประมวลกฎหมายฉบับนี้ขึ้นด้วยการนำบทบัญญัญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งที่มิได้ตัดทอนหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขถ้อยคำใดๆ  มาแบ่งสัดส่วนแยกองค์ประกอบของแต่ละมาตราออกเป็นหัวข้อ เพื่อให้ง่ายต่อการศึกษาจดจำ

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : ธิติพล ศรีประทักษ์
รหัสสินค้า : 9786164850064
รูปแบบปกแข็ง สันตรง
น้ำหนัก : 700 กรัม
จำนวนหน้า :446
ขนาด : 18.5×26 
พิมพ์ครั้งที่ 2  :  มกราคม 2562

฿ 240.00 ฿ 228.00

จำนวน:
หนังสือโดยธิติพล   ศรีประทักษ์ 
รวมกฎหมายปกครอง ฉบับกายวิภาค
240 บาท
พิมพ์ครั้งที่ 1   :  เมษายน  2561
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับกายวิภาค
180 บาท
พิมพ์ครั้งที่ 2  : มิถุนายน  2561
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบาญ : 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเป็นกฎหมายสำคัญที่ใช้เป็นหลักในการเรียน การสอบและการทำงานของนักกฎหมาย แต่เนื่องจากเป็นกฎหมายที่กำหนดถึงขั้นตอนการดำเนินคดีแพ่งในศาลยุติธรรม โดยใช้ถ้อยคำที่มีลักษณะเป็นการเฉพาะ จึงทำให้เกิดความยากลำบากในการศึกษาทำความเข้าใจและท่องจำ

ผู้เขียนเล็งเห็นปัญหาดังกล่าวจึงจัดทำประมวลกฎหมายฉบับนี้ขึ้นด้วยการนำบทบัญญัญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งที่มิได้ตัดทอนหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขถ้อยคำใดๆ  มาแบ่งสัดส่วนแยกองค์ประกอบของแต่ละมาตราออกเป็นหัวข้อ เพื่อให้ง่ายต่อการศึกษาจดจำ

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : ธิติพล ศรีประทักษ์
รหัสสินค้า : 9786164850064
รูปแบบปกแข็ง สันตรง
น้ำหนัก : 700 กรัม
จำนวนหน้า :446
ขนาด : 18.5×26 
พิมพ์ครั้งที่ 2  :  มกราคม 2562

“ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ฉบับกายวิภาค

240 บาท

There are no reviews yet.