• img-book

  ศาสตราจารย์พิเศษ ไพโรจน์ วายุภาพ

Sale!
ISBN: 9786164040410
รหัสสินค้า: 9786164040410 หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: ,

คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยหนี้

380 บาท โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ไพโรจน์ วายุภาพ

บทคัดย่อ/สารบัญ
ภาค 1
บททั่วไป
บทที่ 1  ข้อความเบื้องต้น
บทที่ 2  มูลแห่งหนี้
บทที่ 3  วัตถุแห่งหนี้
บทที่ 4  ผลแห่งหนี้
บทที่ 5  ลูกหนี้และเจ้าหนี้หลายคน
บทที่ 6  โอนสิทธิเรียกร้อง

ภาค  2
ความระงับหนี้
บทที่ 1 การชำระหนี้
บทที่ 2 ปลดหนี้
บทที่ 3  หลักกลบลบหนี้
บทที่ 4 แปลงหนี้ใหม่
บทที่ 5 หนี้เกลี่อนกลืนกัน

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์พิเศษ ไพโรจน์ วายุภาพ
รหัสสินค้า : 9786164040410 
รูปแบบปกอ่อน
น้ำหนัก : 1100 กรัม
จำนวนหน้า :626
ขนาด : 18.5×26 
พิมพ์ครั้งที่ 12  : กุมภาพันธ์ 2561

฿ 380.00 ฿ 361.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
การศึกษา
 • น.บ เกียรตินิยมดี) ปี 2515 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • เนติบัณฑิตไทย  สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ปี 2516
 • นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปี 2554 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการทำงาน
 • พ.ศ. 2554 - ประธานศาลฎีกา
 • พ.ศ. 2552 - รองประธานศาลฎีกา
 • พ.ศ. 2550 - ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา
 • พ.ศ. 2547 - ผู้พิพากษาศาลฎีกา
 • พ.ศ. 2544 - ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค ๗
 • พ.ศ. 2542 - รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง
 • พ.ศ. 2537 - ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 • พ.ศ. 2535 - ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลภาษีอากรกลาง
 • พ.ศ. 2535 - ผู้พิพากษาศาลแพ่ง
 • พ.ศ. 2533 - ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์
 • พ.ศ. 2532 - ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดยโสธร
 • พ.ศ. 2526 - ผู้พิพากษาศาลจังหวัดระยอง
 • พ.ศ. 2522 - ผู้พิพากษาศาลจังหวัดนครสวรรค์
 • พ.ศ. 2520 - ผู้ช่วยผู้พิพากษา
 • พ.ศ. 2518 - อัยการ
 • อาจารย์สอนกฎหมาย
หนังสือโดยศาสตราจารย์พิเศษ ไพโรจน์ วายุภาพ
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบัญ
ภาค 1
บททั่วไป
บทที่ 1  ข้อความเบื้องต้น
บทที่ 2  มูลแห่งหนี้
บทที่ 3  วัตถุแห่งหนี้
บทที่ 4  ผลแห่งหนี้
บทที่ 5  ลูกหนี้และเจ้าหนี้หลายคน
บทที่ 6  โอนสิทธิเรียกร้อง

ภาค  2
ความระงับหนี้
บทที่ 1 การชำระหนี้
บทที่ 2 ปลดหนี้
บทที่ 3  หลักกลบลบหนี้
บทที่ 4 แปลงหนี้ใหม่
บทที่ 5 หนี้เกลี่อนกลืนกัน

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์พิเศษ ไพโรจน์ วายุภาพ
รหัสสินค้า : 9786164040410 
รูปแบบปกอ่อน
น้ำหนัก : 1100 กรัม
จำนวนหน้า :626
ขนาด : 18.5×26 
พิมพ์ครั้งที่ 12  : กุมภาพันธ์ 2561

“คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยหนี้

380 บาท

There are no reviews yet.