• img-book

    ศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ กัมพูสิริ

Sale!
ISBN: 9786168139844
รหัสสินค้า: 9786168139844 หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: , , ,

คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดก

โดย ศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ กัมพูสิริ

บทที่ 1 มรดกกับการตกทอดแห่งมรดก

บทที่ 2 ทายาทและความสามารถในการเป็นทายาท

บทที่ 3 ทายาทโดยธรรม

บทที่ 4 ผู้ได้ทรัพย์สินของผู้ตายโดยเหตุอื่นนอกจากการเป็นทายาท

บทที่ 5 การเสียสิทธิในการรับมรดก

บทที่ 6 พินัยกรรมและผู้รับพินัยกรรม

บทที่ 7 การจัดการมรดก

บทที่ 8 การรวบรวมจำหน่ายทรัพย์มรดกเป็นตัวเงินและการชำระหนี้ของกองมรดก

บทที่ 9 การแบ่งมรดก

บทที่ 10 อายุความเกี่ยวกับมรดก

รายละเอียด

รหัสสินค้า9786168139844 
รูปแบบปกอ่อน
น้ำหนัก700 กรัม

จำนวนหน้า346
ขนาด18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 16 : ตุลาคม 2561

฿ 340.00 ฿ 323.00

จำนวน:
หนังสือโดยศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ กัมพูสิริ
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทที่ 1 มรดกกับการตกทอดแห่งมรดก

บทที่ 2 ทายาทและความสามารถในการเป็นทายาท

บทที่ 3 ทายาทโดยธรรม

บทที่ 4 ผู้ได้ทรัพย์สินของผู้ตายโดยเหตุอื่นนอกจากการเป็นทายาท

บทที่ 5 การเสียสิทธิในการรับมรดก

บทที่ 6 พินัยกรรมและผู้รับพินัยกรรม

บทที่ 7 การจัดการมรดก

บทที่ 8 การรวบรวมจำหน่ายทรัพย์มรดกเป็นตัวเงินและการชำระหนี้ของกองมรดก

บทที่ 9 การแบ่งมรดก

บทที่ 10 อายุความเกี่ยวกับมรดก

รายละเอียด

รหัสสินค้า9786168139844 
รูปแบบปกอ่อน
น้ำหนัก700 กรัม

จำนวนหน้า346
ขนาด18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 16 : ตุลาคม 2561

“คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดก”

There are no reviews yet.