• img-book

    ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์

Sale!
ISBN: 9786167657424
รหัสสินค้า: 9786167657424 หมวดหมู่:

คำถาม-คำตอบ ปัญหาข้อกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐาน

โดย ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์

หนังสือคำถาม คำตอปัญหาข้อกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐาน เล่มนี้ ได้รวบรวมปัญหาข้อกฎหมายจากแนวคำพิพากษาศาลฎีกา โดยรูปของปัญหาข้อกฎหมาย หนังสือเล่มนี้จึงไม่เหมาะแก่การศึกษากฎหมายเบื้องต้น แต่เหมาะสำหรับผู้ที่มีความรู้เรื่องกฎหมายมาแล้วในระดับหนึ่ง ที่ต้องการทดสอบความรู้ที่มีอยู่กับปัญหาข้อกฎหมายที่เกิดขึ้นจริงในทางปฎิบัติ ในการจัดพิมพ์ครั้งนี้ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงรวมตลอดถึงตัดคำถาม คำตอบในบางข้อออกเพื่อให้สอดคล้องกับตัวบทกฎหมายที่มีการแก้ไข และคำพิพากษาฎีกาที่วินิจฉัยกับหลักแนวคำวินิจฉัยเดิมและเพิ่มเติมคำถามหลายข้อจนถึงคำพิพากษาฎีกาในปีปัจจุบัน

฿ 260.00 ฿ 234.00

จำนวน:
หนังสือโดยประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

หนังสือคำถาม คำตอปัญหาข้อกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐาน เล่มนี้ ได้รวบรวมปัญหาข้อกฎหมายจากแนวคำพิพากษาศาลฎีกา โดยรูปของปัญหาข้อกฎหมาย หนังสือเล่มนี้จึงไม่เหมาะแก่การศึกษากฎหมายเบื้องต้น แต่เหมาะสำหรับผู้ที่มีความรู้เรื่องกฎหมายมาแล้วในระดับหนึ่ง ที่ต้องการทดสอบความรู้ที่มีอยู่กับปัญหาข้อกฎหมายที่เกิดขึ้นจริงในทางปฎิบัติ ในการจัดพิมพ์ครั้งนี้ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงรวมตลอดถึงตัดคำถาม คำตอบในบางข้อออกเพื่อให้สอดคล้องกับตัวบทกฎหมายที่มีการแก้ไข และคำพิพากษาฎีกาที่วินิจฉัยกับหลักแนวคำวินิจฉัยเดิมและเพิ่มเติมคำถามหลายข้อจนถึงคำพิพากษาฎีกาในปีปัจจุบัน

“คำถาม-คำตอบ ปัญหาข้อกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐาน”

There are no reviews yet.