• img-book

    ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม

Sale!
ISBN: 9786168139325
รหัสสินค้า: 9786168139325 หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: ,

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม

บทที่ 1 ความเบื้องต้น
บทที่ 2 ความสำคัญของสังคม รัฐ และกฎหมาย
บทที่ 3 บ่อเกิดของกฎหมาย
บทที่ 4 กฎหมายลายลักษณือักษร
บทที่ 5 ข้อความคิดพื้นฐานทางกฎหมายที่สำคัญต่อมนุษย์และสังคม
บทที่ 6 การใช้และการตีความกฎหมาย
บทที่ 7 หลักทั่วไปแห่งประมวลกฎหมายแพ่งแลพาณิชย์

รายละเอียด
รหัสสินค้า : 9786168139325
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 400 กรัม
จำนวน : 208
ขนาด : 26×18.50 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ :  2 : มกราคม 2561 (แก้ไขเพิ่มเติม)

 

฿ 230.00 ฿ 218.50

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นิติศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย DSUen Droit Social มหาวิทยาลัยปารีส2 Docteur de L Universite en Droit du Travail มหาวิทยาลัยปารีส2 ประเทศฝรั่งเศส
หนังสือโดยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทที่ 1 ความเบื้องต้น
บทที่ 2 ความสำคัญของสังคม รัฐ และกฎหมาย
บทที่ 3 บ่อเกิดของกฎหมาย
บทที่ 4 กฎหมายลายลักษณือักษร
บทที่ 5 ข้อความคิดพื้นฐานทางกฎหมายที่สำคัญต่อมนุษย์และสังคม
บทที่ 6 การใช้และการตีความกฎหมาย
บทที่ 7 หลักทั่วไปแห่งประมวลกฎหมายแพ่งแลพาณิชย์

รายละเอียด
รหัสสินค้า : 9786168139325
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 400 กรัม
จำนวน : 208
ขนาด : 26×18.50 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ :  2 : มกราคม 2561 (แก้ไขเพิ่มเติม)

 

“ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป”

There are no reviews yet.