• img-book

    ประเสริฐ เสียงสิทธิวงศ์

Sale!
ISBN: 9789740337744

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย

โดย ประเสริฐ เสียงสิทธิวงศ์

บทที่ 1  สังคมและกฎเกณฑ์ความประพฤติ
บทที่ 2  ลักษณะของกฎหมาย
บทที่ 3  ที่มาของกฎหมาย
บทที่ 4  ศักดิ์ของกฎหมาย
บทที่ 5  ขอบเขตการใช้กฎหมาย
บทที่ 6 การตีความและอุดช่องว่างของกฎหมาย
บทที่ 7  ประเภทของกฎหมาย
ฯลฯ

รายละเอียด

รหัสสินค้า : 9789740337744
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 700 กรัม
จำนวน : 326
ขนาด : 26×18.50 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ : 15 : พ.ศ.2561 (ฉบับปรับปรุง)

฿ 290.00 ฿ 275.50

จำนวน:
หนังสือโดยประเสริฐ เสียงสิทธิวงศ์
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทที่ 1  สังคมและกฎเกณฑ์ความประพฤติ
บทที่ 2  ลักษณะของกฎหมาย
บทที่ 3  ที่มาของกฎหมาย
บทที่ 4  ศักดิ์ของกฎหมาย
บทที่ 5  ขอบเขตการใช้กฎหมาย
บทที่ 6 การตีความและอุดช่องว่างของกฎหมาย
บทที่ 7  ประเภทของกฎหมาย
ฯลฯ

รายละเอียด

รหัสสินค้า : 9789740337744
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 700 กรัม
จำนวน : 326
ขนาด : 26×18.50 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ : 15 : พ.ศ.2561 (ฉบับปรับปรุง)

“ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย”

There are no reviews yet.