• img-book

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล

Sale!
ISBN: 9786162696251
รหัสสินค้า: 9786162696251 หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

กฎหมายแพ่งหลักทั่วไป <9786162696251>

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล

หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานทางกฎหมายที่สำคัญ ความหมาย ลักษณะของกฎหมาย หลักนิติธรรม พัฒนาการของกฎหมาย 3 ยุค วิวัฒนาการของกฎหมาย ที่มาของกฎหมาย สำนักความคิดทางกฎหมาย การแบ่งประเภทของกฎหมาย ลำดับชั้นหรือศักดิ์ของกฎหมาย ระบบกฎหมาย การใช้กฎหมาย การยกเลิกกฎหมาย  ตลอดจนสาระสำคัญที่ครอบคลุมกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 ลักษณะ 1-2

รหัสสินค้า : 9786162696251
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 450 กรัม
จำนวน : 221
ขนาด : 26×18.50 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 1 : กันยายน 2560

฿ 220.00 ฿ 198.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม จังหวัดพะเยา ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง(พ.ศ. 2545) ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (พ.ศ. 2550) ประวัติการทำงาน อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน)  
หนังสือโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานทางกฎหมายที่สำคัญ ความหมาย ลักษณะของกฎหมาย หลักนิติธรรม พัฒนาการของกฎหมาย 3 ยุค วิวัฒนาการของกฎหมาย ที่มาของกฎหมาย สำนักความคิดทางกฎหมาย การแบ่งประเภทของกฎหมาย ลำดับชั้นหรือศักดิ์ของกฎหมาย ระบบกฎหมาย การใช้กฎหมาย การยกเลิกกฎหมาย  ตลอดจนสาระสำคัญที่ครอบคลุมกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 ลักษณะ 1-2

รหัสสินค้า : 9786162696251
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 450 กรัม
จำนวน : 221
ขนาด : 26×18.50 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 1 : กันยายน 2560

“กฎหมายแพ่งหลักทั่วไป <9786162696251>”

There are no reviews yet.