• img-book

    ศาสตราจารย์ ดร.ศักดา ธนิตกุล

Sale!
ISBN: 9786162695926 
รหัสสินค้า: 9786162695926 หมวดหมู่:

กฎหมายแข่งขันทางการค้าของประเทศสมาชิกอาเซียน <9786162695926>

โดย ศาสตราจารย์ ดร.ศักดา ธนิตกุล

กฎหมายแข่งขันทางการค้าในประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ กฎหมายแข่งขันทางการค้าในประเทศสมาชิกอาเซียน เปรียบเทียบและวิเคราะห์ประเด็นสำคัญในกฎหมายแข่งขันทางการค้าของประเทศสมาชิกอาเซียนและนัยต่อผู้ประกอบธุรกิจไทย

ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ศักดา ธนิตกุล
รหัสสินค้า : 9786162695926 
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 850 กรัม
จำนวนหน้า : 466
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 1 : กรกฎาคม 2560

฿ 440.00 ฿ 396.00

จำนวน:
หนังสือโดยศาสตราจารย์ ดร.ศักดา ธนิตกุล
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

กฎหมายแข่งขันทางการค้าในประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ กฎหมายแข่งขันทางการค้าในประเทศสมาชิกอาเซียน เปรียบเทียบและวิเคราะห์ประเด็นสำคัญในกฎหมายแข่งขันทางการค้าของประเทศสมาชิกอาเซียนและนัยต่อผู้ประกอบธุรกิจไทย

ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ศักดา ธนิตกุล
รหัสสินค้า : 9786162695926 
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 850 กรัม
จำนวนหน้า : 466
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 1 : กรกฎาคม 2560