• img-book

    นันทัช กิจรานันทน์ , เทียนศิริ บุญโชควิทูร

Sale!
ISBN: 9786162695353
รหัสสินค้า: 9786162695353 หมวดหมู่:

กฎหมายอาญาเปรียบเทียบพร้อมคำถามและแนวคำตอบ

200 บาท โดย นันทัช กิจรานันทน์ , เทียนศิริ บุญโชควิทูร

ผู้เขียนตั้งใจเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นประโยชน์แก่นักกฎหมายทุกท่านในการทำความเข้าใจฐานความผิดที่มีลักษณะใกล้เคียงกันและตอบข้อสอบกฎหมายอาญาทั้งในส่วนของข้อสอบอุทาหรณ์และข้อสอบบรรยายได้อย่างถูกต้องและชัดเจน โดยผู้เขียนได้จัดทำข้อเหมือนและข้อแตกต่างของฐานความผิดอาญาที่มีลักษณะใกล้เคียงกันโดยใช้รูปแบบของการบรรยายและการสรุปตารางเปรียบเทียบเพื่อให้ง่ายต่อการสรุปความคิดและดึงข้อมูลมาปรับใช้ นอกจากนั้น ผู้เขียนยังได้ตั้งคำถามและแนบแนวคำตอบตอนท้ายของแต่ละบทเพื่อให้ผู้อ่านได้ฝึกคิดวิเคราะห์และทดสอบความเข้าใจของตนเอง

ชื่อผู้แต่ง : นันทัช กิจรานันทน์ , เทียนศิริ บุญโชควิทูร
รหัสสินค้า : 9786162695353 
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 410 กรัม
จำนวนหน้า : 226
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 1 : ธันวาคม 2559

฿ 200.00 ฿ 180.00

จำนวน:
หนังสือโดยนันทัช กิจรานันทน์ , เทียนศิริ บุญโชควิทูร
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

ผู้เขียนตั้งใจเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นประโยชน์แก่นักกฎหมายทุกท่านในการทำความเข้าใจฐานความผิดที่มีลักษณะใกล้เคียงกันและตอบข้อสอบกฎหมายอาญาทั้งในส่วนของข้อสอบอุทาหรณ์และข้อสอบบรรยายได้อย่างถูกต้องและชัดเจน โดยผู้เขียนได้จัดทำข้อเหมือนและข้อแตกต่างของฐานความผิดอาญาที่มีลักษณะใกล้เคียงกันโดยใช้รูปแบบของการบรรยายและการสรุปตารางเปรียบเทียบเพื่อให้ง่ายต่อการสรุปความคิดและดึงข้อมูลมาปรับใช้ นอกจากนั้น ผู้เขียนยังได้ตั้งคำถามและแนบแนวคำตอบตอนท้ายของแต่ละบทเพื่อให้ผู้อ่านได้ฝึกคิดวิเคราะห์และทดสอบความเข้าใจของตนเอง

ชื่อผู้แต่ง : นันทัช กิจรานันทน์ , เทียนศิริ บุญโชควิทูร
รหัสสินค้า : 9786162695353 
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 410 กรัม
จำนวนหน้า : 226
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 1 : ธันวาคม 2559