• img-book

Sale!
รหัสสินค้า: 9786162697104 หมวดหมู่:

กฎหมายอาญาชั้นสูง

กฎหมายอาญาชั้นสูงเล่มนี้ เนื้อหาได้แบ่งออกเป็น 3 ภาค คือ ภาค 1 ว่าด้วยอาชญากรรม ภาค 2 ว่าด้วยความรับผิดทางอาญา และภาค 3 ว่าด้วยโทษอาญา
ท้ายสุดของหนังสือเล่มนี้จะสะท้อนมุมมองกฎหมายอาญาในหลายด้าน ทั้งในส่วนของนโยบายอาญา และกฎหมายอาญาลายลักษณ์อักษรที่ปรากฎในรูปของประมวลกฎหมายอาญา และพระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญา

 

 

฿ 220.00 ฿ 198.00

จำนวน:
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

กฎหมายอาญาชั้นสูงเล่มนี้ เนื้อหาได้แบ่งออกเป็น 3 ภาค คือ ภาค 1 ว่าด้วยอาชญากรรม ภาค 2 ว่าด้วยความรับผิดทางอาญา และภาค 3 ว่าด้วยโทษอาญา
ท้ายสุดของหนังสือเล่มนี้จะสะท้อนมุมมองกฎหมายอาญาในหลายด้าน ทั้งในส่วนของนโยบายอาญา และกฎหมายอาญาลายลักษณ์อักษรที่ปรากฎในรูปของประมวลกฎหมายอาญา และพระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญา