ศาสตราจารย์พิเศษ อธึก อัศวานันท์

ประวัติการศึกษา

LL.M (Specialised in International Legal Studies), New York University
Certificate in the Orientation Program in the US Legal System, Law Centre, Georgetown University, Washington, D.C.
น.บ. (เกียรตินิยม) มธ.

ประวัติการทำงาน

รองประธานกรรมการและหัวหน้าคณะผู้บริหารฝ่ายกฎหมายของ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น
กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม
Baker & McKenzie ประจำที่สำนักงานฮ่องกง
เคยดำรงตำแหน่งกรรมการของ Finance Committee ของสำนักงานใหญ่; ตำแหน่งสุดท้ายคือ Capital Partner